Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi
 

Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI - Bir Eylül Gazetesi
   
 Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü  GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 Yazı Boyutu

 Tarih : 19.11.2019 - 09:49:22 


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2016/12-SATIŞ

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün;

TAPU KAYDI: Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mah. 3339. Ada, 12 parselde kayıtlı toplam 279,00m2. Arsanın 1/2 hisse payı.

İMAR DURUMU: İmar planı içerisinde, bitişik nizamda 2 katlı inşaata müsadeli.

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ: Taşınmaz Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mah. 3339. Ada, 12 parselde kayıtlı, Çıldır Sokakta bulunan toplam 279,00m2 arsanın, 1/2 hisse payı olan 139,50m2.lik kısmıdır. Hükümet Konağına kuş uçumu 2.500m. Uşak Belediyesine kuş uçumu 2300m. Kuzey Çevre yoluna 150m. Mesafededir. İmar planı içerisinde olması, Kuzey yoluna yakınlığı ve gelişen bir bölgede olması avantajları, Kent merkezinin kuzeyinde ve merkeze uzak olması dezavantajıdır. 

MUHAMMEN BEDELİ :27.900,00TL dir

 

SATIŞ ŞARTLARI :

1-) 1.açık artırma 16.12.2019 günü, saat : 10:00 – 10:10 arasında Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı No:164 UŞAK adresinde Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasının 3.Katı Toplantı Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23/12/2019 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç değerin %40 + takip masrafını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2-) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u (2.092,50TL.).  pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu. Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak veya bankaya MOSİP - OBT – GEÇİCİ TEMİNAT menüsünden, kendi TC. Numarası veya Vergi Numarası ile yatırıp, açıklama kısmına ise paranın ilgili satış dosyasının teminatı olarak yatırıldığının yazdırılması ve dekontunu satıştan önce komisyona vermeleri zorunludur. Veya teminat satış başlamadan önce müzayedesalonunda tutanak ile, nakit olarak satış komisyonuna elden de verilebilecektir.

3) Satışa iştirak edecekler; yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve fotokopilerini ibraz edeceklerdir.

4) Satışa çıkarılan gayrimenkul mallar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcıların gayrimenkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir.

5) İhalenin feshi davası açanların süresi içerisinde dosyamıza derkenar sunmaları zorunludur, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edilecektir.

6-) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

7-) Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV, gayrimenkul tahliye ve teslim işlemi ve masrafları alıcıya aittir.

8-) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

9-) Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

10-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkulün satışına kadar Müdürlüğümüz Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

11-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü  Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal güvenlik  İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

12-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık  olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

13-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2016/12-SATIŞ dosya numarası ile İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları gerekmektedir.

14-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçipte tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

                İlan olunur.   Editör :  Ozan Yavuz

 
1 2 3 4 5   Puan Yok  
 Kaynak :  Bir Eylül Gazetesi

 Kategori  Resmi İlanlar

248 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

SUNİ GENÇLEŞTİRME SAHALARINDA YAPTIRILACAK OLAN MAKİNE GÜCÜYLE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

SUNİ GENÇLEŞTİRME SAHALARINDA YAPTIRILACAK OLAN MAKİNE GÜCÜYLE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

 10.08.2020

İhale İlanı

İhale İlanı

 10.08.2020

İHALE İLANI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI .A.Ş.  NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI .A.Ş. NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 07.08.2020

T.C. UŞAK 1.(SULH HUKUK MAHK.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/28 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 1.(SULH HUKUK MAHK.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/28 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 07.08.2020

ÇORAP ÜRETİM TESİSİ MAKİNE VE DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

ÇORAP ÜRETİM TESİSİ MAKİNE VE DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

 06.08.2020

İHALE İLANI

İHALE İLANI

 05.08.2020

T.C. UŞAK 1.İCRA DAİRESİ 2019/3418 ESAS

T.C. UŞAK 1.İCRA DAİRESİ 2019/3418 ESAS

 04.08.2020

İHALE İLANI

İHALE İLANI

 24.07.2020

İHALE İLANI T.Ş.F.A.Ş. NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI

İHALE İLANI T.Ş.F.A.Ş. NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI

 23.07.2020

T.C UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

T.C UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

 23.07.2020

 
 
 

 

 Duyuru
Henüz Yorum Yapılmamış.
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Ağustos 2020

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 7
 Bugün : 59
 Dün : 226
 Toplam : 204885
 Ip No : 3.235.45.196
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 7.2996 7.3128
  Euro 6.8684 6.9138
 
 Hava Durumu 
 ReklamPageRank Checker


Haberler | Spor | Resmi İlanlar | Gizlilik Politikası


 

   © Copyright - 2004- Bir Eylül Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır. 

Bu sitede

Çilem.Net Haber Yazılımı kullanılmaktadır.