Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi
 

205 KALEM DİŞ SARF MALZEME - Bir Eylül Gazetesi
   
 205 KALEM DİŞ SARF MALZEME

205 KALEM DİŞ SARF MALZEME
 Yazı Boyutu

 Tarih : 14.01.2020 - 09:01:48 


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ


205 KALEM DİŞ SARF MALZEME

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

205 Kalem Diş Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/9134

1.İdarenin

a)Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Kolej Sokak No:3 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b)Telefon ve Faks Numarası: 276 2212121/5821 – 276 2212232

c)Elektronik Posta Adresi: dishekimligi@usak.edu.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale Konusu Malın

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 205 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim Yeri: Uşak Üniversitesi diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK

c)Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanması itibari ile 20 gün içerisinde Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün ilgili deposuna belirtilmiş olan mallar teslim edilecektir.

3.İhalenin

a)Yapılacağı Yer: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Salonu Cumhuriyet Mahallesi Kolej Sokak NO:3 Merkez/UŞAK

b)Tarihi ve Saati: 04.02.2020 – 11.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-Teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına/Ürün takip sistemine (TITUBB – ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB/ÜTS’den Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

-İstekliler bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.

-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası/Ürün Takip Sistemine (TİTUBB-ÜTS) kayıtlı olduğu belge ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB/ÜDS’de Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir.

-istekliler teklif edilen ürünlerin üretici/ithalatçı firması olmaması durumunda bayisi olduğunu gösterir UBB kayıtlı firma/bayi tanımlayıcı barkod numaralarını sunmak zorundadır.

-TITUBB/ÜTS mevzuatı kapsamı dışında teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanı ile birlikte istekli üretici ise olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

-Adı geçen bilgi ve belgelerin sunulmaması veya yanlış sunulması durumunda ilgili kaleme verilen teklif geçersiz sayılacaktır.

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-Teklif verecek firmalar Teknik Şartnamede belirtilen kalemlere uygun olan numunelerini ihale saatinden önce Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama Merkez Müdürlüğü İhale Birimine teslim formu düzenleyip imzalı ve kaşeli şekilde teslim edeceklerdir. Kargo ile gönderilen numunelerin teslim formu zarar görmeyecek şekilde kargonun içine konulabilir.

-Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup tüm numuneler klinik ortamda denenecek ve teklif edilen kalemlerin numunelerinin teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

-Şartnamede belirtilen ölçüde (cm, metre, mm, vb.) numune verilmelidir. Örneğin; 22 mm istenilen ipek dikiş ipi numunesi 20 mm geldiğinde teklif geçersiz sayılacaktır.

-21. Ve 22. Kalem için garanti süresi en az 2 yıldır.

-17., 18., 117., 118., 119., 141., 142., 143., 144. Ve 180. Kalemler için en az 1 kutu numune verilmelidir.

68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78, 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., ve 90. Kalemler için verilen numuneler en az 1’er kutu (12 adet) olmalıdır.

-İhale teklif geçerlilik süresi sonuna kadar numunelerini dilekçe ile talep etmeyen firmaların numuneleri idarede kalacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihale teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Editör :  Ozan Yavuz

 
1 2 3 4 5   Puan Yok  
 Kaynak :  Bir Eylül Gazetesi

 Kategori  Resmi İlanlar

59 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 

 Duyuru
Henüz Yorum Yapılmamış.
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Şubat 2020

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 3
 Bugün : 276
 Dün : 472
 Toplam : 146102
 Ip No : 3.218.67.1
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 6.2259 6.2371
  Euro 5.7114 5.7492
 
 Hava Durumu 
 ReklamPageRank Checker


Haberler | Spor | Resmi İlanlar | Gizlilik Politikası


 

   © Copyright - 2004- Bir Eylül Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır. 

Bu sitede

Çilem.Net Haber Yazılımı kullanılmaktadır.