Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YEDEK MALZEME ALIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YEDEK MALZEME ALIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YEDEK MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN     :     2021/530015
 
1-İdarenin
a) Adı     :     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi     :     Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İzmir Yolu Üzeri 8. Km. Pk:64200 Merkez/UŞAK 64200 UŞAK MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası     :     2762212211 - 2762212212
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı     :     YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YEDEK MALZEME ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı     :     15 KALEM YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ YEDEK PARÇA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :     Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi     :     sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
d) İşe başlama tarihi     :     sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :     20.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :     REKTÖRLÜK BİNASI 1.KAT ODA NO:112 (TOPLANTI SALONU)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UŞAK'IN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLADIÖnceki Haber

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDO...

VALİ FUNDA KOCABIYIK 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI’NIN İLK GÜNÜNDE AYDIN TURAN İLKOKULUNU ZİYARET ETTİSonraki Haber

VALİ FUNDA KOCABIYIK 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞ...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar